Misioni ynë është të konsolidojmë në Shqipëri një treg të mirëinformuar dhe të globalizuar në sektorin e artit dhe komunikimit. Besojmë verbërisht tek e ardhmja dhe jemi të bindur në forcën e inovacionit. Synojmë të jemi pjesa më e avancuar e artit shqiptar dhe për këtë investojme papushim prej vitesh.

Janë punë e kompanisë tonë pjesa më e mirë e gjithë eventeve të organizuara këto 6 vite në sektor. Organizojme takime, workshop, ekspozita, trajnime, lidhim të gjithë fotografet dhe artistët shqiptarë me kolegët e tyre jashtë Shqipërisë dhe kemi krijuar nje klimë pozitive mes tyre.

Synojmë pra të organizojmë fotografët dhe artistët shqiptarë në komunitete. Kemi ide të qarta dhe ndërtojmë përditë një sistem pune ku besueshmëria është boshti i saj. Besojmë gjithashtu se tashmë cilësia e produkteve, edhe në Shqipëri duhet të jetë padiskutim tepër e lartë dhe pa asnjë lloj diference me vëndet perëndimore. Dhe besojmë gjithashtu se klienti duhet dëgjuar, kuptuar por edhe drejtuar për tek zgjedhja më e mirë e mundshme për të. Kjo pa asnjë dyshim.