Ferdinando Scianna in Albania

18 Shkurt, 2015
Posted in EJAlbum Art

Ferdinando Scianna in Albania

“Ditët e Fotografisë Italiane në Tiranë” – Organizuar nga EJAlbum
ne bashkepunim me Institutin Italian të Kulturës, 17 prill 2014.”

  • Share:
,