Ferdinando Scianna In Albania – Short Documentary

22 Shkurt, 2015
Posted in EJAlbum Art

Ferdinando Scianna In Albania – Short Documentary

Një dokumentar i shkurtër mbi Ferdinando Scianna-n dhe vizitën e tij të fundit në Shqipëri
EJAlbum dëshiron të falenderojë të gjithë partnerët strategjikë për bashkëpunimin e tyre të vyer.

  • Share:
,