Carmen Rosiello

Carmen web

Project Manager / Copywritter

PhD në Histori Moderne, formatore profesionale, HR Manager me eksperiencë shumëvjeçare por edhe me një karakter eklektik, kurioz, dinamik, Carmen është impenjuar prej vitesh në Shqipëri dhe në Itali si mediatore kulture dhe sidomos si kërkuese e fushave të antropologjisë, historisë, gjuhës dhe artit duke punuar në projekte të ndryshme dhe duke qënë një figurë profesionale mjaft e kërkuar. I pëlqen të udhëtoje, të ekspolorojë risi dhe tendenca, të shkruajë dhe të bëjë kritikë dhe në EJAlbum menaxhon projektet dhe kujdeset për gjuhën e çdo komunikimi, si edhe natyrisht motivon stafin dhe trajnon atë në mënyrë konstante.

  • Share