Leme Plaku

Leme web

Graphic Designer / Customer Care

Ëndrra tashmë e përmbushur me diplomën në Inxhinieri Mekatronike, nuk e la pas në pasionin e saj edhe në Graphic Design. Leme praktikonte design në shtëpi dhe më pas vazhdon kursin si Graphic Designer pas diplomimit. Pikërisht fale kompetencave të fituara, Leme mban sot pozicionin e Creative Designer në Ejalbum. Kohën e lirë e kalon duke dizenjuar këtë website por përvec kreativitetit, besimit në vetvete dhe punës së palodhshme, Leme mbulon tashmë edhe pozicionin si Customare Care dhe na besoni që është e shkëlqyer në te gjitha punët që kryen.

  • Share