Vasken Spiru

Vasken Spiru

Media Comunicator / Project Developer

Vasken është një specialist i suksesshëm i komunikimit dixhital dhe një “Startup Enthusiast”. Me një Master në Ekonomi dhe MBA nga Universiteti i Tiranës, Vasken ka një përvojë të gjatë në nisma private, institucione publike dhe projekte. Ai është një nga bashkëpunëtorët më të rëndësishëm në EJAlbum, që nga fillimi i kompanisë tonë. Puna e tij ndër vite ka qenë e përqendruar në krijimin e fushatave së komunikimit, strategjitë e shitjeve dhe marketingut dhe natyrisht për të udhëhequr dhe menaxhuar shumë projekte, ku mund të spikasim "Imago Mundi në Shqipëri", "AE Academy", "Fotografia e Italiane në Shqipëri" etj.

  • Share