Tirana Castles

20 Nëntor, 2023
20 Nëntor, 2023 EJAlbum Albania

Tirana Castles

“Kalatë e Tiranës – Guida për Fëmijë dhe të Rritur” mundëson njohjen e Kalave dhe Fortesave të qytetit të Tiranës, si objekte të Trashëgimisë tonë Kulturore. Këto guida egzistojnë në dy forma; fizike dhe digjitale. Skanoni qr-codet më lart për ti shkarkuar ato në versionin digjital. Realizimi i të gjitha vizatimeve dhe ilustrimeve të guidave është bërë përmes angazhimit të artistëve të rinj nën udhëheqjen e një stafi akademik të përbërë nga arkeologë, historianë dhe edukatorë. Gjithshka është menduar të lehtësojë pjesëmarrjen në një çelës gjithëpërfshirës, të fëmijëve por edhe të të rriturve. Skanoni qr-codin tjetër dhe njihumi më mirë me ne. Ndërkohë, shijoni edhe vizitën në këtë kala!

 

 

Projekt nga: Bashkia Tirane