Lumturi Blloshmi

Untitled

2015, Albania

About Lumturi Blloshmi

Lindur në Tiranë në vitin 1944 dhe e diplomuar ne Akademinë e
Arteve në vitin 1968, Lumturi Blloshmi është një ndër artistet më të
veçanta shqiptare. Thënë ndryshe, prej dekadash tashmë ajo është
një univers në trasformim të përhershëm, dhe punët e saj, përherë
pothuaj në cikle, janë vorbulla të fuqishme energjie; si të jenë
tablo të realizuara “en plein air”, kompozime simbolike, fotografi,
kolazhe apo edhe performanca. Mendimi që merr formë në një
vepër të Blloshmit ështe përherë përtej kufijve të realitetit, edhe kur
frymëzimi vjen nga banaliteti i përditshëm. Në këtë metamorfozë
konstante të zhvillimit të saj artistik dhe në kerkimin e përhershem
të vetvetes në relacion me dimensionet e artit në kohë, tashmë vetë
artistja është bërë pothuaj (edhe pa atë mitizimin e zakonshëm të
kërkuar nga vetë sistemi i artit bashkëkohor) një medium me një
pozicion mjaft të qartë metafizik brenda dhe jashtë vetë sistemit.

—SELECTED EXHIBITIONS

2006 Chelsea Art Museum, New York, USA
2004 Ambiguity, Solo exhibition an dPerformance, National Gallery of Arts, Tirana, Albania
2003 Menu Kama-Sutra, Solo photo exhibition and Performance, National Gallery of Arts, Tirana, Albania
2002 Face-Identity Mirror of the Balkans, Kraljevo, Serbia
2001/2000, Jacques Cartier Gallery, Channy, France
1997 “Onufri”, International Art Competition, Winner of first prize, National Gallery of Arts, Tirana, Albania
1989 Solo exhibition, National Gallery of Arts, Tirana, Albania

  • Share: