Maksim Bushi

Hybrid Brain

2015, Albania

About Maksim Bushi

Lindur në Lushnje në vitin 1948. Ai ndoqi liceun artistik në Tiranë (1967) dhe, më pas, në vitin 1972, u diplomua pranë Akademisë
së Arteve të Tiranës për skulpturë. Gjatë kësaj kohe ka qenë profesor vizatimi dhe skulpture në liceun artistik të Tiranës. Është
i pranishëm me disa vepra në skulpturë dhe terrakotë në Galerinë Kombëtare të Arteve. Gjithashtu është fitues i disa çmimeve
kombëtare. Ai na sjell një konceptim tragjikomik të formës dhe rrudhave të trurit, ruajtur në një enë me formalinë. Lënda biologjike e arsyetimit racional dhe ftohtësia metalike e aktit shkatërrues si “harmoni paradoksale”.

-SELECTED EXHIBITIONS

2013 “Pranver-art”, Group exhibition, Tirana, Albania
1993, 1994, 1997, 2002 Participation in the caricature Aydin Dogan Competition, Istanbul, Turkey
1972-1989 Participation in all the group exhibitions at the National Arts Gallery, —Tirana, Albania

Collection

Albania / Knots

Artwork info

Materials

ceramic sculpture

 

  • Share: