Natasha Bega

Art and Womens will Change the World

2015, Albania

About Natasha Bega

Lindur në Tiranë në vitin 1953, qytet ku edhe ka mbaruar studimet
e larta për gjuhë ruse dhe psikologji. Në vitin 1992 e fillon karierën
e saj artistike në disa drejtime. Ka botuar dy romane dhe shtatë
vëllime me poezi; ka realizuar dy filma artistikë me metrazh të
gjatë dhe të mesëm; ka dhënë disa koncerte dhe realizuar edhe
një album si këngëtare e muzikës folk; natyrisht përveç pikturës që
është mediumi i saj kryesor. Vepra e saj deklaron se një qytetërim
i ri do e sundojë botën si një domosdoshmëri drejt përmbushjes
së ciklit kozmik. Janë arti dhe gruaja që do ta sjellin këtë ndryshim,
duke qenë të vetmit që bartin me vetë krijimin.

-SELECTED EXHIBITIONS

Over 40 solo exhibitions in Albania, Switzerland, France, Germany, Italy, United Kingdom, USA, United Arab Emirates, etc.

Collection

Albania / Knots

Artwork info

Materials

Oil

 

  • Share: