Olta Bello

Jerina
2015, Albania

 

About Olta Bello

Lindur në Tiranë më 1986 dhe e diplomuar në liceun artistik
“Jordan Misja” në degën art dhe skenografi (2005), si dhe për
skenografi e kostumografi në Akademinë e Arteve (2009). Në
2013 mbron doktoratën në etnologji pranë Qendrës së Studimeve
Albanologjike, Q.S.A. (Tiranë). Për krijimin e saj, artistja frymëzohet
nga poema e Fishtës, të cilën autori e shkroi për një kohë të gjatë
(e nisi më 1914 dhe e botoi më 1940). Puna e saj, Jerina përmbledh
në mënyrë të figurshme të gjitha idetë e melodramave të tjera me
sytë e botës shqiptare. Kjo vepër është një himn për bukurinë e
për dashurinë në botën shqiptare. Në lojën e bukurisë, të gjitha
lulet e botës i mund Jerina, që është shqiptarja vetë, dhe shpallet
mbretëresha e luleve.

-SELECTED EXHIBITIONS

2012 Winner of two first prizes in “Couleurs d’Aquitaine” painting competition, Tournon- d’Agenais, France
2011 “Glass Collection” play, First prize, Festival of Young Talents, organized by the National Theatre, Tirana, Albania

Collection

Albania / Knots

Artwork info

Materials

Acrylic

  • Share: