Robert Aliaj Dragot

The Judge

2015, Albania

 

About Robert Aliaj Dragot

Lindur në vitin 1960, pas një karriere të gjatë si këngëtar, i rikthehet
artit figurativ në fund të viteve ’90. Puna e tij është figurative
dhe gjen përdorim të gjerë të teknikave të fotografisë, filmit dhe
televizionit. Subjektet e pikturave të tij shkojnë zakonisht nga
politika në Shqipëri, deri tek shumë banalja. Vëmendja e tij është
e ndarë mes kuriozitetit kritik të skenës artistike në Europë dhe
një interesi që rinovohet për ndryshimin e shpejtë të një shoku
terapeutik, të cilit iu nënshtrua shteti shqiptar. Jeton dhe punon në
Bruxelle dhe Tiranë.

-SELECTED EXHIBITIONS

2013 “Punch me Belgrade”, Triennial of Extended Media, Belgrade, Serbia
2010 “Hyena & Rats”, National Gallery of Arts, Tirana, Albania
2009 “6080 K310i” Episode One & “Le Tulip de Gerdec”, 53rd Venice Biennale, Italy
2009 “6080 K310i” Episode One, 8th Baltic Biennal of Contemporary Art, Szczecin, Poland
2009 “Visions in New York City”, Macy Art Gallery, New York, USA

  • Share: