EKSPOZITA

Në këto 10 vjet prezencë në tregun shqiptar, EJAlbum ka qënë protagonist i padiskueshëm jo vetëm në sektorin e fotografisë por edhe më gjërë duke kuruar vizualisht dhe duke printuar materiale të ndryshme për dhjetëra ekspozita me karakter kombëtar dhe më gjërë. Praktikisht është e pamundur të gjendet salle ekspozuese në Tiranë dhe disa qytete të tjera ku printet tona nuk jane ekspozuar të paktën një here. Kemi printuar dhe kuruar ekspozita në Galerinë Kombëtare të Arteve në Tiranë, në Galerine COD, në Galerinë FAB, në Qëndrën Rinore, Muzeun Historik Kombuetar, Qëndren TEN, etj. Kemi një know-how të rëndësishëm në sektorin e printit dhe atë të komunikimit dhe jemi në gjendje të printojme në çfarëdo formati, madhësie dhe suporti dhe jo vetëm kaq por edhe të kurojme dhe komunikojmë ekspozita dhe evente të artit vizual.

Selected exhibitions (last year):

– 13.09.2017 – “25 Years
– Exhibition at COD Gallery.
– Client: Embassy of Switzerland in Albania.


– 18-23.11.2016 – “I Speek Albanian
– Exhibitions at National Art Gallery, National Historical Museum and COD Gallery.
– Clients: The Ministry of Foreign Affairs and The Ministry of Culture.


– 18.10.2016 – “Comunità Italia / Books and magazines of architecture and design from Italy
– Exhibition at National Art Gallery, Tirana.
– Clients: “IIC Tirana” and “The Triennale Milano”.


– 04-12.2016 – “Journal of a Space
– Exhibition at National Art Gallery.
– Clients: AKPT and Kube Studios.


– 12.04.2016 – “Ancient cities and landscapes of Albania. A century of Italian-Albanian archaeological missions
– Exhibition at National Historical Museum, Tirana.
– Client: Embassy of Italy in Albania.


– 05.04.2016 – “I and Budapest
– Exhibition at Fab Gallery.
– Client: Embassy of Hungary in Albania.


– 22.02.2016 – “Evoked – Architectural Diptychs
– Exhibition at FAB Gallery.
– Clients: AKPT, Polytechnic University of Bari and Intbau Albania.