PROJEKTE

Në gjithë këto vite, kemi qënë të përfshirë dhe në kontakt me artin dhe fotografinë në të gjitha format e tij të mundshme. Kështu, të vetëm dhe në bashkëpunim me partnerë tanë strategjikë, kemi krijuar rreth nesh dhe projekteve tona komunitete të mirëfilltë me artiste, fotografë, dizajner, profesionistë të fushave, publik të apasionuar etj.

Jemi partner në shumë projekte me:

  • Galeria Kombëtare Kosovë
  • Ministria e Kulturës
  • Bashkia Tirane
  • Instituti Italian i Kulturës në Tirane
  • Instituti Turk i Kulturës “Junus Emre”
  • Galeria Kombëtare e Arteve në Tirane
  • Universiteti i Arteve në Tiranë,
  • Galeritë e artit: “C.O.D.” dhe “FAB”,
  • Ambasada, kompani private si dhe me shume institucione publike dhe private të cilat punojnë me artin, kulturën dhe komunikimin në Shqipëri.

Flasin për ne (kronika rreth projekteve tona) :